Obezbjediti očuvanje novina na manjinskim jezicima

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva nije obezbjedilo pravnu sigurnost u primjeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i primjeni mjera zaštite i ostvarivanja prava na informisanje bošnjačke nacionalne zajednice, utvrdio je Zaštitnik građana Republike Srbije.

U postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Zaštitnik građana je utvrdio da je to ministarstvo u periodu od 2009. do 2011. godine svake godine mijenjalo način sufinansiranja očuvanja novina na jezicima albanske, bošnjačke, bugarske i romske nacionalne zajednice, te da je potpunim obustavljanjem sufinansiranja novina u 2012. godini narušeno ustavno i zakonom utvrđeno načelo koje garantuje jednak položaj i pravnu zaštitu pripadnicima ovih nacionalnih manjina, a koju ostvaruju pripadnici nacionalnih manjina u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u radu i njenih posledica, Zaštitnik građana uputio je preporuku Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva da bez odlaganja, u skladu sa svojim nadležnostima, donese akt ili predloži njegovo donošenje Vladi RS kojim bi se pravno uredilo dalje sufinansiranje očuvanja makar jednih novina na albanskom, bosanskom, bugarskom i romskom jeziku, u skladu sa obavezama predviđenim Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima, s ciljem ravnopravne zaštite i ostvarivanja prava svih nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Pomenutim aktom, prema preporuci Zaštitnika građana uredilo bi se i stvaranje i očuvanje makar jednih novina i na jezicima ostalih nacionalnih manjina, a koje to pravo ne ostvaruju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, za šta bi se neophodna sredstva planirala prvim rebalansom državnog budžeta.

Prema tumačenju Zaštitnika građana, pravo na informisanje na svom jeziku je, pored obrazovanja na maternjem jeziku, najznačajnije za očuvanje etno – kulturnog identiteta nacionalnih manjina.

“Zaštita prava na informisanje na jeziku nacionalne manjine garantovana je nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom. Država kao garant ljudskih i manjinskih prava je obavezna da, pored zakonodavnih aktivnosti, preko nadležnog ministarstva i drugih organa javne vlasti obezbedi primenu mera, posebno finansijskih, kako bi se obezbedila jednaka zaštita i ostvarivanje prava na informisanje pripadnicima svih nacionalnih manjina na celoj teritoriji Republike Srbije”, kaže se u preporuci Zaštitnika građana Republike Srbije.

Zaštitnik građana smatra da očuvanje makar jednih novina na albanskom, bosanskom, bugarskom i romskom jeziku, kao i stvaranje i očuvanje novina na ostalim jezicima pripadnika nacionalnih manjina koje to pravo nisu ostvarile, podrazumjeva kontinuiranu podršku državnog budžeta, van konkursne procedure, na osnovu unaprijed utvrđenih parametara od početka budžetske godine, kako bi izlaženje novina bilo redovno, kako bi se obezbjedila nezavisnost uređivačke politike i izdavanje novina uz poštovanje svih profesionalnih standarda, i kako bi se aktivnosti izdavača mogle da planiraju.

U preporuci koju je Zaštitnik građana uputio Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva se ističe da će Ministarstvo u roku od 30 dana obavijestiti Zaštitnika građana o planiranim i preduzetim mjerama, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ove preporuke, o postupanju po njoj.

Izvor: bnv.org.rs

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.